Testiranje će biti održano 29.09.2018. godine u prostorijama centra za obuku u Loznici – Banji Koviljači.