New ECB Premises Frankfurt – Centralna evropska banka, u vreme gradnje je bila jedno od najvećih gradilišta u Evropi