Enal-Elektro doo | Srbobranska 2, 11070 Novi Beograd | info@enal-elektro.com
011 655 8 997
Direktno zapošljavanje
Za direktno zapošljavanje u firmi Enal-elektro mogu aplicirati isključivo kandidati sa višegodišnjim radnim iskustvom u izvođenju električnih instalacija slabe i jake struje na različitim tipovima objekata. Kandidat treba da poznaje montažu, povezivanje i puštanje u rad gore pomenutih instalacija.

Pored poslova na gradilištima na teritoriji Republike Srbije zainteresovanim kandidatima se nudi I mogućnost zaposlenja u centru u Loznici, gde se obavljaju poslovi šemiranja elektro ormana za potrebe nemačkog tržišta.
Nakon aplikacije za posao (prijavi se za posao) kandidata će kontaktirati neko iz njemu najbližeg centra za stručno usavršavanje i zakazati termin za razgovor. Pri dolasku na razgovor kandidat sa sobom treba da ponese sledeća dokumenta:
  • CV (Curriculum Vitae) - radna biografija
  • Kopiju diplome elektro struke trećeg ili četvrtog SSS
  • Ličnu kartu Republike Srbije
  • Reference - preporuke bivših poslodavaca u kojima su jasno navedeni poslovi na kojima je kandidat radio.
Kandidati nakon obavljenog razgovora rade praktični test na osnovu koga se donosi odluka o eventualnom angažovanju. Ukoliko kandidat uspešno odradi dati zadatak sledi prikupljanje dodatne dokumentacije neophodne za zasnivanje radnog odnosa.

Radnici za direktno zapošljavanje takođe stiču pravo nakon određenog vremena da budu upućeni na privremeni rad u R.Nemačku i da zasnuju radni odnos direktno u nekoj od partnerskih nemačkih firmi sa kojima uspešno sarađujemo.

Svakako treba pomenuti da firma Enal-elektro nudi svestranu pomoć i podršku u svakoj opciji za koju se radnik odluči.
Zatvori
Početna
O nama
Zapošljavanje
Direktno zapošljavanje
Zapošljavanje uz stručno usavršavanje
Prijavi se za posao
Novosti
Kontakt
Beograd - Sedište kompanije
Loznica - Edukativni centar
Kraljevo - Edukativni centar