Enal-Elektro doo | Srbobranska 2, 11070 Novi Beograd | info@enal-elektro.com
011 655 8 997
Zapošljavanje radnika kroz program stručnog usavršavanja
Ovaj program je namenjen kandidatima koji imaju minimalno ili nikakvo iskustvo u ovom poslu. Shodno tome smo prilagodili i način sprovođenja stručnog usavršavanja koji obuhvata više različitih faza. Obuku sprovode vrsni stručnjaci sa dugogodišnjim radnim iskustvom u izvođenju električnih instalacija. Program traje tri meseca od kojih su dva posvećena električnim instalacijama, izvođenju, montaži, povezivanju i puštanju u rad.

Drugi deo obuke obuhvata instalacije slabe struje : dojava požara, provala, ozvučenje kao i instalacije za prenos podataka. Ceo program je pokriven odgovarajućom literaturom koju smo sami pripremili.

Shodno tome da se kandidati koji uspešno prođu obuku u našim centrima radno angažuju u našoj firmi na teritoriji R.Srbije, na poslovima izvođenja električnih instalacija kao i poslovima šemiranja elektro ormana za potrebe nemačkog tržišta takođe postoji mogućnost da se najbolji kandidati nakon radnog angažovanja u R. Srbiji upute na privremeni rad u R.Nemačku ili neku drugu zemlju Evropske Unije. Iz tog razloga kandidatima se za vreme tromesečne obuke obezbeđuje i kurs nemačkog jezika radi što boljeg snalaženja.

Kandidati imaju obezbeđenu ishranu kao i smeštaj (samo za kandidate koji ne mogu svakodnevno zbog udaljenosti da putuju do naših centara).
Svi kandidati moraju veoma ozbiljno da shvate ovaj program od samog početka, kako bi što bolje savladali sve faze obuke.

Program započinje prijavom kandidata njemu najbližem centru, uz slanje ili ličnu dostavu sledeće dokumentacije:
  • CV sa kratkom biografijom i osnovnim ličnim podacima. Takodje i kontakt telefonom na kojem su uvek dostupni te odgovarajuću E- mail adresu.
  • Kopiju diplome (u obzir dolaze isključivo elektro diplome trećeg ili četvrtog SSS)
  • Kopiju lične karte Republike Srbije (za karte bez čipa) ili skenirane i odštampane podatke sa lične karte (za karte sa čipom).
Na osnovu priloženog CV-a i razgovora sa svakim kandidatom, vrši se odabir kandidata za grupu. Broj kandidata zavisi od kapaciteta centara i kreće se između 20 i 30 po svakoj grupi.

Kandidati koji budu odabrani potrebno je da nam dostave sledeća dokumenta:
  • Izvod iz kaznene evidencije (dobija se u policiji)
  • Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac dobijate kod nas, a popunjava ga vaš izabrani lekar). Uz ovo treba obavezno napomenuti da svaki kandidat mora u poslednja tri meseca biti prijavljen na zdravstveno osiguranje.
  • Karticu dinarskog računa iz banke (račun za rezidente, otvara se uz ličnu kartu) ili jasno vidljivu kopiju iste.
Ako gore pomenuta dokumentacija ne sadrzi nikakve sporne tačke, kandidat je spreman za program obuke. O tačnom datumu početka obuke kandidati se obaveste blagovremeno telefonom.
Nakon uspešno završene obuke kandidati potpisuju ugovor o radu na neodredjeno vreme.

Kao što se iz programa vidi, namenjen je uglavnom mladim ljudima koji ne mogu na drugi način da steknu radno iskustvo i time ostvare pravo na zapošljavanje. Takođe, napominjemo da su u ovaj program dobrodošli i inženjeri elektrotehnike koji su spremni da prođu obuku i karijeru započnu kao elektro monteri, a kasnije eventualno napreduju ka poziciji poslovođe ili vođe gradilišta.
Zatvori
Početna
O nama
Zapošljavanje
Direktno zapošljavanje
Zapošljavanje uz stručno usavršavanje
Prijavi se za posao
Novosti
Kontakt
Beograd - Sedište kompanije
Loznica - Edukativni centar
Kraljevo - Edukativni centar